मिखाएल नायोमि द्वारा लिखित 'The Book of Mirdad' को नेपाली अनुवाद 


बिषयसुची

भिरालो चट्टान
पुस्तकको संरक्षक